TỦ BẾP ĐẸP 153

Yêu cầu báo giá

Đơn giá SX:
Tủ bếp trên : 2.300.000 đ / md
Tủ bếp dưới : 2.500.000 đ/ md
==> BẤM BÁO GIÁ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
Kích thước bếp tiêu chuẩn :
Tủ bếp trên: Cao 0,65 x Sâu 0,35m.
Tủ bếp dưới: Cao 0,81 x Sâu 0,6m.
Nếu kích thước ngoài tiêu chuẩn sẽ được báo giá cụ thể sau khảo sát thực tế